گمشده در زمان: یافتن و بازیابی آثار هنری ناشناخته از دوره صفوی

به گزارش برقآب، آثار هنری، به‌عنوان منابع خبری و تصویری، در هر دوره‌ای، گویای وضع اجتماعی زمان هستند این مسئله در مورد اغلب آثار نگارگری ایران صدق می‌کند و آن‌ها مدارک و منابعی متقن و قابل اعتماد برای بررسی اوضاع اجتماعی دوره خودشان هستند. اما هنوز در جای‌جای این مرز و بوم آثار و مدارک […]

به گزارش برقآب، آثار هنری، به‌عنوان منابع خبری و تصویری، در هر دوره‌ای، گویای وضع اجتماعی زمان هستند این مسئله در مورد اغلب آثار نگارگری ایران صدق می‌کند و آن‌ها مدارک و منابعی متقن و قابل اعتماد برای بررسی اوضاع اجتماعی دوره خودشان هستند. اما هنوز در جای‌جای این مرز و بوم آثار و مدارک هنری ناشناخته ای است که در هیاهوی زمان گم‌گشته و در گوشه موزه‌ها منتظرند تا حرف‌های بی‌بدیلی از دوره خود برای امروزیان بیان کنند.

وجود عناصر محیطی شامل زمان، جغرافیا، فرهنگ بومی، اقتصاد، تجربیات پیشینی و امیال و سائقه‌های روحی روانی در آثار هنری بر کسی پوشیده نیست و گفتگو از این موضوع، سخنی به بداهه نیست؛ اما بازشناسی و بازیابی این عناصر محتاج بررسی‌های چندسویه است، چراکه کشف همه موارد محتاج اِشراف بر رشته‌های خاص فنون مختلف است با این‌حال، می‌شود صورتی کلی از وجود عناصر محیطی استحصال کرد تا در پرتو آن، ویژگی‌های کلی اثر یا سبک و مکتب هنری مورد مداقه قرار گیرد.

با همکاری موزه ملک تهران و دانشکده هنر دانشگاه آزاد واحد مرکز سلسله نشستی در خصوص یک مکتب هنری ناشناخته از اواسط دوره صفوی برگزار می‌شود که با سخنرانی محمدرضا شریف‌زاده رئیس دانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکز و محمدرضا ساختمان‌گر به عنوان پژوهشگر نسخ خطی برگزار می‌شود.

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی

۱۷سالن همایش‌های موزه ملک تهران

ضلع جنوب غربی مجموعه باغ ملی

شرکت برای عموم آزاد است

تلفن: ۶۶۷۵۱۲۹۱