کارگروه استانی مدیریت بار برگزار شد

به منظور بررسی برنامه های ابلاغی حفظ  وپایداری شبکه برق و عبور موفق از پیک بار سالجاری جلسه کارگروه استانی مدیریت بار وتقاضا ومصرف برق استان در تابستان  1402 در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری سمنان تشکیل شد .

به گزارش برقآب به منظور بررسی برنامه های ابلاغی حفظ  وپایداری شبکه برق و عبور موفق از پیک بار سالجاری جلسه کارگروه استانی مدیریت بار وتقاضا ومصرف برق استان در تابستان  ۱۴۰۲ در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری سمنان تشکیل شد .

در این نشست که با حضور معاون هماهنگی عمرانی استانداری سمنان و مدیران عامل شرکت برق منطقه ای و توزیع نیروی برق ،مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ،مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت ،نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ،رئیس انجمن مدیران صنایع  و برخی از مدیران میانی دستگاههای اجرایی برگزار شد ،

مهندس وفائی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان  با اشاره به اینکه برق زیربنای فعالیت های اقتصادی و صنعتی است گفت : مدیریت پیک بار تابستان امسال منوط به مدیریت مصرف  بهینه برق در همه بخش ها می باشد .

مهندس وفایی اظهار داشت : با توجه به روند افزایشی دما از ۱۵ خرداد ماه وارد پیک مصرف بار در کشور می شویم که امید است با برنامه ریزی مناسب و دقیق  که از سوی صنعت برق و مسئولین مرتبط انجام گردیده و همچنین با  همیاری مردم فهیم استان  وهمکاری صنایع در اعمال بهتر مدیریت مصرف برق ، بتوانیم با کمترین مشکل از فصل تابستان سالجاری عبور نماییم.

مهندس وفایی در ادامه  با ارائه گزارشی به اقدامات برنامه ریزی شده و همچنین ۱۴۰اقدام پیشگیرانه وزارت نیرو در خصوص  تامین انرژی الکتریکی ،مدیریت بار شبکه و برنامه های مدیریت بار صنایع در پیک بار ،گزارش  وضعیت بار سال گذشته و رشد بار امسال ،وضعیت مصرف قدرت قراردادی مشترکین صنعتی استان، اشاره نمود  .

گفتنی است در این جلسه پیرامون مدیریت مصرف بار ، ارائه پیشنهادهای مرتبط با مدیریت مصرف برق شهرک های صنعتی و صنایع بزرگ  ومساِئل مرتبط با پیک بارتبادل نظر شد و حاضرین نقطه نظرات خود را جهت هماهنگی بیشتر اعلام داشتند.