پست ۲۳۰کیلوولت پرواز زاهدان مورد بازدید قرار گرفت

آقای مهندس ملاعلیا معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر از پست ۲۳۰ کیلوولت پرواز زاهدان بازدید کردند.

به گزارش برقآب ، پنج‌شنبه ۱۸ خردادماه با حضور مهندس ملاعلیا معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر و مهندس پیری مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در محل پست ۲۳۰کیلوولت پرواز زاهدان از تجهیزات و پرسنل پست مذکور بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در توسعه پست ۲۳۰کیلوولت پرواز زاهدان از محل تجهیزات موجود در انبار شرکت ارائه شد.

درخصوص مدیریت دارائی پست‌ پرواز ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز پست‌ پرواز از انبار مرکزی شرکت‌ تأمین گردید و مابقی تجهیزات مورد نیاز خرید مستقیم از سازندگان و تولید کنندگان‌ انجام‌ گردید و میزان صرفه‌جویی در هزینه تأمین و اجرای پروژه مذکور مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال می باشد