تولید برق بزرگترین نیروگاه کشور ۱۱ درصد افزایش یافت

میزان تولید برق نیروگاه سیکل‌ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) طی هشت ماهه امسال حدود ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، نیروگاه شهدای پاکدشت در تداوم روند افزایش تولید خود نسبت به سال گذشته، با تولید یک میلیون و ۲۱۰ هزار مگاوات ساعت انرژی در آبان‌ماه، مجموع […]

میزان تولید برق نیروگاه سیکل‌ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) طی هشت ماهه امسال حدود ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، نیروگاه شهدای پاکدشت در تداوم روند افزایش تولید خود نسبت به سال گذشته، با تولید یک میلیون و ۲۱۰ هزار مگاوات ساعت انرژی در آبان‌ماه، مجموع تولید هشت‌ماهه خود را به ۱۱ میلیون و ۲۵۲ هزار مگاوات ساعت رسانده است.
نیروگاه دو هزار و ۸۶۸ مگاواتی سیکل‌ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) واقع در جنوب‌شرقی پایتخت، بزرگترین نیروگاه برق کشور است که بیش از چهار درصد انرژی الکتریکی کشور را تولید می‌کند.