اخبار مزایده و مناقصات

اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات تامین آب شرب شهر دوگنبدان و نقاط پراکنده و مرکز اسکادا استان

  دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه (پروژه )

برآورد مبلغ اولیه به ریال

مبلغ ضمانتنامه شرکت درمناقصه

به ریال

حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه ملای فهله شهرستان فیروزآباد

حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه ملای فهله شهرستان فیروزآباد
تاریخ : 1396/4/1    
شماره : 200961037000045    
موضوع : حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه ملای فهله شهرستان فیروزآباد    
 

خرید 77016متر لوله کاروگیت به اقطار...

مشخصات آگهی
 موضوع: خرید 77016متر لوله کاروگیت به اقطار 200و250و315 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان یزد
تشریح:

خرید 77016متر لوله کاروگیت به اقطار 200و250و315 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان یزدز

روشنایی معابر-جایگزنی کابل خودنگهدار

عنوان مناقصه : روشنایی معابر-جایگزنی کابل خودنگهدار-960810122-960510180
  آگهي در محدوده : مناطق برق فارابی و نارمک

جایگزینی شبکه های سیمی باخودنگهدار بهمن

عنوان مناقصه : جایگزینی شبکه های سیمی باخودنگهدار بهمن-961710191
  آگهي در محدوده : منطقه برق بهمن

 اجراي کامل سامانه تامين وانتقال آب شهر سپيددشت

 اطلاعاتaSAs مناقصه
 موضوع مناقصه  اجراي کامل سامانه تامين وانتقال آب شهر سپيددشت  شماره مناقصه  96-1001
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/2/7 تا تاريخ 1396/4/31
 ثبت نام اوليه

 ارزيابي کيفي مناقصه گران (پيمانکاران) کليه پروژه هاي اجرايي در بخش آب وفاضلاب

موضوع مناقصه  ارزيابي کيفي مناقصه گران (پيمانکاران) کليه پروژه هاي اجرايي در بخش آب وفاضلاب  شماره مناقصه  95-1000
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1395/12/14 تا تاريخ 1396/4/31
 ثبت نام اوليه

احداث ساختمان دیسپاچینگ برق ملایر

96-18
تاریخ شروع :   3  تیر  1396
تاریخ پایان :     10  تیر  1396
احداث ساختمان دیسپاچینگ برق ملایر
احداث ساختمان

Pages