اخبار مزایده و مناقصات

خرید انواع تابلوی عمومی

خرید انواع تابلوی عمومی

شماره مناقصه:

۹۶/۱۷

آخرین مهلت:

۱۳۹۶/۰۹/۰۹

تاریخ گشایش پاکت ها:

۱۳۹۶/۰۹/۱۱

مناقصه گذار:

تاریخ ثبت:

۱۳۹۶/۰۸/۱۴

مدت پروژه:

۱۳۹۶/۰۸/۲۷

مهلت دریافت:

دریافت فایل :

مرحله:

اول

محل تامین اعتبار:

مبلغ اولیه پیمان:

اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر دهدشت,اصلاح و توسعه شبکه آب ...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
96-13 اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر دهدشت جديد! مناقصه 01/09/1396 22/09/1396 07/09/1396 20/09/1396

خرید انواع تیر سیمانی

رديف نوع موضوع شماره تاريخ شروع مهلت دريافت اسناد وضعیت  
1 مناقصه خرید انواع تیر سیمانی 96/01 1396/08/23 1396/09/11 در انتظار واریز وجه  

مزایده: اجاره ۴۲ هکتار زمین...,مزایده: فروش یک دستگاه خودرو...

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
792 مزایده: اجاره ۴۲ هکتار زمین و باغ در محدوده روستای بازگیر مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1396/09/18 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

 

Pages