اخبار مزایده و مناقصات

اجرای عملیات حفاری , لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی

شماره مناقصه 99005
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
عنوان آگهي اجرای عملیات حفاری , لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی در استان البرز
شرکت منتشر کننده شهری البرز
آپلود اسناد مناقصات agahi 5
تاريخ انتشار 1399/02/27
تاريخ انقضا آگهي

اجراي عمليات اصلاح، بازسازي و توسعه 7000 متر شبكه توزيع آب...

شماره مناقصه ف99/1/م2
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی دو مرحله ای
منابع مالي جاری
مدت انجام کار يا تحويل کالا 10
مبلغ تضمين 1,154,099,186
تضمين شرکت در مناقصه

اجراي 5/16 كيلومتر خط انتقال آب از آب شيرينكن...

شماره مناقصه 2847/16
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
عنوان آگهي اجراي 5/16 كيلومتر خط انتقال آب از آب شيرينكن سايت جواد الائمه تا شهر پارسيان با لوله فولادي به اقطار 500 و 600 ميليمتر
شرکت منتشر کننده شهری هرمزگان
تاريخ انتشار 1399/02/17
تاريخ انقضا آگهي 1399/02/22
متن آگهي

فراخوان مناقصه عمومي  يك مرحله اي

مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه 99/13/1116
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
منابع مالي جاری
مدت انجام کار يا تحويل کالا 10ماه
مبلغ تضمين 222,000,000
تضمين شرکت در مناقصه فیش واریزی. ضمانتنامه بانکی و اوراق مشارکت بی نام تضمین شده طبق اسناد مناقصه
عنوان آگهي اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، شستشو، حراست و نگهبانی از شبکه، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب شهرتاکستان

خرید نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه سوییچ نکسوس و یکدستگاه data domain

شماره مناقصه 600/1062
موضوع مناقصه خرید
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
منابع مالي جاری
مدت انجام کار يا تحويل کالا 7 روز
مبلغ تضمين 305,600,000
تضمين شرکت در مناقصه ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضلاب استان فارس
عنوان آگهي خرید نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه سوییچ نکسوس و یکدستگاه data domain
مبلغ برآورداوليه 8,000,000,000

Pages