اخبار مزایده و مناقصات

شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی دریچه های منهول فاضلاب شهر پارس آباد

تاريخ شروع:26/05/1396

مهلت دریافت اسناد:03/06/1396

مهلت تحويل پیشنهادات:07/06/1396

تاريخ بررسی پیشنهادات:08/06/1396

تاریخ انقضاء:31/06/1396

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای مخزن 2000 مترمکعبی...

کد مناقصه 120
عنوان فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای مخزن 2000 مترمکعبی وخط انتقال آب وایستگاه پمپاژمساکن مهر شهرتکاب
گروه ارزیابی
نحوه برگزاری غیرحضوری
محدوده اجرای کار  
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده مناقصه مزایده
قیمت اسناد به ریال رایگان
نوع و مبلغ تضمین به ریال 0

آگهي مناقصه عمومی خريد – نوبت دوم

باسمه تعالي
‹‹ آگهي مناقصه عمومی خريد – نوبت دوم »
شماره 57 سال 96

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذیل :
شماره فراخوان ردیف نام و مشخصات کالا تعداد یا مقدار واحد تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار محل اعتبار
56 1 لوازم انشعاب فاضلاب 110 ميليمتر 10000 کيت 2000000000 غيرعمراني
2 لوازم انشعاب فاضلاب 160 ميليمتر 5000 کيت

خرید کنتورهای تکفاز دیجیتالی و قاب کنتور

دریافت فایل عمومی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۳:۰۰:۰۰ 96/8 خرید کنتورهای تکفاز دیجیتالی و قاب کنتور

اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق بهمن

  اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه  اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني به شبکه هاي توزيع نيروي برق در منطقه برق بهمن  شماره مناقصه  961710300

 اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه برق بهمن

  اطلاعات مناقصه
 موضوع مناقصه  اجراي عمليات جايگزيني شبکه کابل خودنگهدار با سيم هاي مسي موجود در شبکه منطقه برق بهمن  شماره مناقصه  961710299
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1396/5/29 تا تاريخ 1396/6/2
 ثبت نام اوليه

تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری ، حفر تونل ...

موضوع مناقصه: عبارت است از تعیین پیمانکار جهت حفاری ، خاکبرداری ، حفر تونل ، احداث چاه ارت و  فونداسیون پایه های انواع چراغ در پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ  21 / 05 /96  لغايت 31 / 05 /96  

انتخاب پیمانکار آنکال کلیددردست امورهای برق روشنایی...

موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار آنکال کلیددردست امورهای برق روشنایی ، گلستان ، ائل گلی ، قراملک ، باغمیشه ، اسکو و خسروشهر 

مدت زمان انجام کار : یکسال

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ 28/05/96 لغايت 08/06/96     

خرید انواع ترانسفورماتور روغنی سه فاز کم تلفات

مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 96/123/603
موضوع: خرید انواع ترانسفورماتور روغنی سه فاز کم تلفات
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1396/05/09 تا 1396/05/21
تاریخ بازگشایی پاکات: 1396/06/04

احداث ساختمان عملیات برق ملایر

96-26
تاریخ شروع :   28  مرداد  1396
تاریخ پایان :     1  شهریور  1396
احداث ساختمان عملیات برق ملایر
احداث ساختمان

Pages