اخبار مزایده و مناقصات

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب و شبکه و تاسیسات شهرهای دامغان،گرمسار،شاهرود و مهدیشهر

کد : ۵۷-۹۶
عنوان آگهی : بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب و شبکه و تاسیسات شهرهای دامغان،گرمسار،شاهرود و مهدیشهر
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای سمنان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

طرح آبرسانی مجتمع مژن آباد فاز ۶ شهرستان خواف,مجتمع اوندر فاز ۴ شهرستان کاشمر,روستای شهر آباد شهرستان مشهد

کد : ۲۰۰۹۶۰۰۴۰۰۰۰۰۴۸
عنوان آگهی : طرح آبرسانی مجتمع مژن آباد فاز ۶ شهرستان خواف
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : شرکت آبفار خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  

عملیات اجرایی قسمتی از خطوط انتقال مجتمع وحدت انقلاب شهرستان (دهلران)

کد : ۸۴۷
عنوان آگهی : عملیات اجرایی قسمتی از خطوط انتقال مجتمع وحدت انقلاب شهرستان (دهلران)
آگهی در محدوده : ایران
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار ایلام
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
محل دریافت اسناد : امور قراردادها و پیمانها واقع در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام
تلفن تماس : ۳ -۲۲۲۹۰۰۱ داخلی ۱۰۹

خرید لوله پلی اتیلن سه لایه از سایز ۳۲- ۳۱۵ برای شرکت آبفار اردبیل

کد : ۹۶/۲۱۲/۳۹۵۰/ص
عنوان آگهی : خرید لوله پلی اتیلن سه لایه از سایز ۳۲- ۳۱۵ برای شرکت آبفار اردبیل
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تلفن تماس : ۰۴۵۳۳۷۴۶۰۱۳
سپرده شرکت در مناقصه :  

خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات ...

کد : ۴۲۰۸۶/۴۱۴
عنوان آگهی : خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب مربوطه به همراه وصول درآمد حاصل از آن، محدوده خیابان های بیست متری فتح المبین، ارتش، کارگر، احمدی کهنه، بلوار شهدا- زون F-۱-A
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای شیراز
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :

عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب پراکنده در سطح شهراستهبان

کد : ۹۶/۱۴۰/۳۷۱۰۸
عنوان آگهی : عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب پراکنده در سطح شهراستهبان
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
محل دریافت اسناد : شرکت‌آبفا فارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲

عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه تنگ رویین شهرستان قیروکارزین

کد : ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۱۶۴
عنوان آگهی : عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه تنگ رویین شهرستان قیروکارزین
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس :  

Pages