اخبار مزایده و مناقصات

قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز...

کد : ۷۳/الف/۱۱-۹۸م
عنوان آگهی : قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و.... منطقه یک شهرکرمان قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و ... منطقه دو شهرکرمان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :

ارائه خدمات حفاظتي ومراقبتي در سطح استان اردبيل

در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  ارائه خدمات حفاظتي ومراقبتي در سطح استان اردبيل

Pages