خشکسالی، پدیده دائمی و ماندگار شده است

امروز خشکسالی دیگر یک پدیده موقت و زود گذر نیست بلکه به یک پدیده دائمی و ماندگار تبدیل شده است.

به گزارش برقآب، اتابک جعفری، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با  بیان این مطلب، به تغییر اقلیم و تداوم پدیده خشکسالی در ایران اشاره کرد و گفت: «باید برای این شرایط جدید و سخت برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام داد تا بتوان خود را با این شرایط وقف داد.»

او با تاکید بر این نکته که استفاده درست از آب، یک بحث فرا بخشی است و حفظ و نگهداری از آب تنها بر عهده متولیان آن نیست، افزود: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که نه‌تنها در بخش کشاورزی بلکه در بخش صنعت نیز درصد قابل توجهی آب مصرف می‌شود. در خصوص آب شرب که با تلاش زیاد تهیه می‌شود تا به دست شهروندان برسد هم اگر چه نسبت به سایر بخش‌ها مصرف کمتری دارد ولی این آب بسیار گران‌قیمت است.»

جعفری اظهار داشت: «امروز شاهدیم حتی در دورترین نقاط کشور، آب را به دست هم وطنان برسانیم و هیچ شهری نیست که بحران آبی و خشکسالی داشته باشد اما شرایط موجود آبی همچنان می‌طلبد که مردم کنار ما باشند تا  تابستان پیش رو را نیز به بهترین وجه به امید خدا بگذرانیم.»

او که در نشست مدیران روابط عمومی سازمان‌های آبفای کشور سخن می‌گفت، بر اهمیت نقش روابط عمومی‌ها صنعت آب در فرهنگ‌سازی مصرف آب تاکید کرد و افزود: «روابط‌عمومی‌ها پیشانی فرهنگ‌سازی در خصوص اصلاح الگوی مصرف آب در تمام بخش‌ها  هستند و باید بتوانند به موازات برقرای آرامش، با فرهنگ‌سازی مردم را در حفظ و نگهداری از آب  همدل و همراه کنند.»