اجرای پروژه بهینه سازی شبکه فشار متوسط فیدر افتر

پروژه اصلاح و بهسازی شبکه ۲۰ کیلوولت فیدر افتر مربوط به مسیر فرعی چاه های آب دشت چلیم شهرستان سرخه به اجرا درآمد. سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه با بیان این مطلب گفت: به منظور اجرای این پروژه، سرویس و آچارکشی پنج هزار و ۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط و یراق آلات موجود، اصلی مجدد نمودن ۵۷ اصله پایه فشار متوسط عبوری، تعویض ۱۱ عدد میله […]

پروژه اصلاح و بهسازی شبکه ۲۰ کیلوولت فیدر افتر مربوط به مسیر فرعی چاه های آب دشت چلیم شهرستان سرخه به اجرا درآمد.

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه با بیان این مطلب گفت: به منظور اجرای این پروژه، سرویس و آچارکشی پنج هزار و ۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط و یراق آلات موجود، اصلی مجدد نمودن ۵۷ اصله پایه فشار متوسط عبوری، تعویض ۱۱ عدد میله مقره راس تیری بلند، تعمیرات و آچارکشی و روپوش دار نمودن سیم های ارتباطی و کاور کردن یک ایستگاه هوایی توزیع برق، تعویض دو ست کات اوت معیوب و هفت عدد مقره سوزنی و دو عدد مقره کششی عارضه دار، بهینه سازی چهار دستگاه پست هوایی، تعویض کلمپ ها و اصلاح فرم و آچارکشی یراق آلات هشت نقطه جمپر در مسیر شبکه، درقالب تعمیرات دوره ای، به انجام رسیده است.

مهدی پاک طینت اظهار داشت: کاهش خاموشی های ناخواسته و گذرا، اصلاح و بهینه سازی خطوط برق رسانی و همچنین رفع معایب ثبت شده در سامانه تعمیرات پیشگیرانه (pm) ، از اهداف اجرای این پروژه محسوب می‌شود.