آغاز ارائه خدمات غیر حضوری آبفای استان اصفهان در 3 دفتر ICT روستایی شهرستان تیران و کرون

در اجرای تفاهم نامه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و انجمن دفاتر ICT روستایی، ارائه خدمات 23گانه آبفا از طریق سه دفتر  ICT روستایی در شهرستان تیران و کرون آغاز شد.

در نخستین روز اجرای این تفاهم نامه، دفاتر ICTروستاهای امیرآباد، قلعه ناظر و نسیم آباد از روز دوشنبه 23 اسفندماه جاری اقدام به ارائه خدمات غیر حضوری آبفای استان اصفهان به مردم این سه روستا کردند.

قرار است از ابتدای سال آینده 368 دفتر ICT روستایی خدمات 23 گانه آبفای استان اصفهان را در تمام روستاهای استان به صورت غیر حضوری به مردم ارائه کنند. این اقدام گام بزرگی در جهت سهولت ارتباط با مشترکین ساکن در روستاها محسوب می شود.

واگذاری انشعاب آب و فاضلاب، تغییر کاربری، پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب، تغییر مشخصات مشترکین، تغییر تعداد واحد مسکونی، تغییر ظرفیت قراردادی و … از جمله خدمات 23 گانه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان است که به صورت غیرحضوری از طریق سامانه تلفنی  1522،  پرتال، برنامه کاربردی همراه آبفا، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICTروستایی ارائه می شود.