عضویت یکی از کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان،در کمیسیون داوران فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران

کارشناس ورزش و سلامت شرکت برق منطقه ای سمنان عضو کمیسیون داوران فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران شد. احمد اخلاقی ،کارشناس ورزش و سلامت معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان در انتخابات کمیسیون داوران فدراسیون تکواندو ، از بین 154 نامزد ، با کسب 64 رای ، چهارمین عضو این کمیسیون گردید. گفتنی […]

کارشناس ورزش و سلامت شرکت برق منطقه ای سمنان عضو کمیسیون داوران فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران شد.

احمد اخلاقی ،کارشناس ورزش و سلامت معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان در انتخابات کمیسیون داوران فدراسیون تکواندو ، از بین 154 نامزد ، با کسب 64 رای ، چهارمین عضو این کمیسیون گردید.

گفتنی ست احمد اخلاقی کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان افتخاراتی چون سرمربی تیم ملی تکواندو (پومسه) مردان ایران ،سرمربی تیم تکواندو (پومسه) دانشجویان کشور  و کسب 8 مدال جهانی و 3 مدال آسیایی پومسه را در کارنامه ورزشی خود دارد.