مدیر منابع آب منطقه‌ مرکزی گیلان در تشریح اقدامات و آمادگی برای فصل آبیاری جاری خبر داد:

انهار شهرستان های رشت و خمام لایروبی می شوند

مدیر منابع آب منطقه‌ مرکزی گیلان از لایروبی حدود ۹۰ کیلومتر از انهار نیازمند به لایروبی در شهرستان های رشت و خمام تا کنون خبر داد.

مدیر منابع آب منطقه‌ مرکزی گیلان از لایروبی حدود ۹۰ کیلومتر از انهار نیازمند به لایروبی در شهرستان های رشت و خمام تا کنون خبر داد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان؛رضا محبوب خیرخواه مدیر منابع آب منطقه‌ مرکزی گیلان گفت: تاکنون لایروبی حدود  ۹۰ کیلومتر از انهار نیازمند لایروبی در شهرستان های رشت و خمام انجام شده است.

وی افزود ؛ از این میزان لایروبی انجام شده حدود ۶۰ کیلومتر در شهرستان رشت و حدود ۳۰ کیلومتر در شهرستان خمام بوه است.

مدیر منابع آب منطقه‌ مرکزی گیلان گفت ادامه داد؛ تا قبل از آغاز نشاء برنج ، تمامی ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی در شهرستان های رشت و خمام مورد بازدید و تجهیز و آماده بهره‌برداری خواهند شد.
وی در پایان نیز گفت : لایروبی انهار نیازمند به لایروبی نیز تا زمان رهاسازی آب در شبکه‌های آبیاری طبق برنامه ریزی های انجام شده ، ادامه خواهد داشت.