به عنوان رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان منتصب شد

با حکمی از سوی معاون وزیر نیرو ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به عنوان رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان سمنان منصوب شد .

به گزارش برقآب، با حکمی از سوی معاون وزیر نیرو ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان به عنوان رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان سمنان منصوب شد .

احمد حیدری معاون مالی و حقوقی و مجلس وزارت نیرو طی حکمی  مهندس مجید وفائی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان را به عنوان رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان سمنان منصوب نمود.

در قسمتی از این حکم ، در شرح وظایف محوله آمده است : ” تهیه و تصویب برنامه های تربیت بدنی و مسابقات ورزشی کارکنان ،تهیه و تنظیم بودجه ورزشی استان ،هدایت حمایت و نظارت بر فعالیتهای ورزشی استانی ،هماهنگی در اجرای مسابقات ورزشی در سطح استان و سراسری وزارت نیرو ،هماهنگی در اجرای سیاستها و خط مشی های مصوب شورای مرکزی ورزش ،کنترل و حمایت فعالیتها ی ورزشی شرکت های استان ،ارائه گزارش عملکرد به دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو “.

شرکت برق منطقه ای سمنان یک شرکت تابعه از سازمان توزیع نیروی برق است که در استان سمنان فعالیت می کند. این شرکت مسئول تأمین، توزیع و فروش برق در سراسر مناطق روستایی و شهری استان سمنان است. شرکت برق منطقه ای سمنان با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و کادری متخصص، سعی در ارائه خدمات بهینه و پایدار به مشترکین خود دارد.