انتصاب رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان قم 

طی حکمی از طرف مدیرکل مرکز حراست وزارت نیرو محمد باقر رشاد مدیر حراست شرکت آب منطقه ای بعنوان رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان قم منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  در بخشی از حکم صادره آمده((با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی و […]

طی حکمی از طرف مدیرکل مرکز حراست وزارت نیرو محمد باقر رشاد مدیر حراست شرکت آب منطقه ای بعنوان رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان قم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  در بخشی از حکم صادره آمده((با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی و بنا بر پیشنهاد اعضاء شورای استان و تأیید شورای مرکزی هماهنگی حراستهای صنعت آب و برق سراسر کشور بعنوان رئیس شورای هماهنگی حراستهای صنعت آب و برق استان قم منصوب می شوید.