​پروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار شهرستان ایجرود پایان یافت

مدیر توزیع برق شهرستان ایجرود از پایان پروژه تبدیل شبکه‌ای توزیع برق این شهرستان از سیم مسی به کابل خودنگهدار خبر داد.

​پروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار شهرستان ایجرود پایان یافت

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، داود احمدی نقیب با اشاره به‌این‌که ​پروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار شبکه‌های توزیع برق با هدف بهسازی و افزایش پایداری شبکه انجام می‌گیرد گفت: افزایش تاب‌آوری شبکه و پیشگیری از سرقت و ایمن‌سازی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است که خوشبختانه با تلاش همکاران مدیریت توزیع برق شهرستان ایجرود طرح بزرگ تبدیل سیم به کابل خودنگهدار شبکه‌های توزیع برق شهرستان ایجرود به پایان رسید.

احمدی نقیب افزود: مجموع شبکه‌های توزیع برق شهرستان ایجرود حدود ۱۰۰۰کیلومتر است که از این میزان ۳۲۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی در طرح بزرگ تبدیل سیم به کابل شبکه‌های توزیع برق اصلاح و بهسازی شده است و با پایان این طرح به میزان قابل توجهی از تلفات شبکه کاسته می‌شود.

گفتنی است شهرستان ایجرود بیش از ۲۰هزار مشترک برق با تعرفه مختلف دارد  که بیش از ۶۵درصد از انرژی توزیع شده در این شهرستان در بخش‌های صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.