جرم استفاده غیرمجاز از آب ، برق ، گاز

در گذشته، مصرف غیرمجاز آب، برق، گاز، و استفاده از شبکه فاضلاب، طبق ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات، جرم انگاری شده و در بخش سرقت، زیرمجموعه ای از آن به حساب می آمد.

جرم استفاده غیرمجاز از آب ، برق ، گاز

در گذشته، مصرف غیرمجاز آب، برق، گاز، و استفاده از شبکه فاضلاب، طبق ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات، جرم انگاری شده و در بخش سرقت، زیرمجموعه ای از آن به حساب می آمد.

اما در سال ۱۳۹۶، این ماده با قانون جدیدی که مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از منابع آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را پیش بینی کرده، منسوخ شد. ماده ۱ از این قانون جدید تصریح می کند؛ در مقاله جهت افزایش اطلاعات کاربران از بهترین وکیل کیفری در اراک کمک گرفته ایم.

هر فردی که بدون داشتن انشعاب قانونی آب، برق، گاز، فاضلاب یا اشتراک در خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، اقدام به استفاده از این خدمات کند، یا در صورت داشتن انشعاب، از آن ها به صورت غیرمجاز استفاده نماید، باید علاوه بر پرداخت هزینه خدمات مصرف شده و جبران خسارت و دیگر حقوق مرتبط، مطابق موارد زیر جریمه شود:

الف) برای مصارف خانگی، جریمه نقدی درجه ۶ طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ و برای مصارف غیرخانگی، جریمه ای معادل یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.

ب) در صورت تکرار جرم، جریمه به حداکثر میزان تعیین شده در بند الف و همچنین قطع انشعاب برای مدتی بین ۳ تا ۶ ماه اعمال می گردد.

جرم سرقت برق چیست ؟

باید توجه داشت که وجود ارکان جرم شرط لازم برای تحقق یک جرم است. به عنوان مثال، برای تحقق جرم سرقت، باید تمام ارکان آن وجود داشته باشد. در مورد سرقت، نه تنها ربودن مال اشخاص مد نظر است، بلکه سرقتی مانند دزدی برق، آب یا گاز نیز می تواند مصداق جرم باشد.

این مورد زمانی رخ می دهد که فردی بدون پرداخت هزینه های انشعابات از آن ها به طور غیرقانونی و بدون مجوز استفاده کند.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۰ به صراحت اعلام کرده که هر فردی که بدون پرداخت حقوق انشعاب، از امکاناتی چون آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن به صورت غیر مجاز استفاده کند، مرتکب جرم سرقت شده است.

به همین ترتیب، شاکی می تواند علیه فردی که بدون اجازه و غیر مجاز از انشعابات و کنتور برق استفاده کرده، شکایت کند. دادگاه موظف است به این شکایت رسیدگی کرده و حکم مناسبی صادر کند.

مثلاً اگر یک همسایه با اتصال غیر مجاز به کابل برق، بدون اجازه از برق استفاده کند، این عمل جرم محسوب می شود و مالک می تواند در دادگاه شکایت برقرار کند.

مجازات سرقت از برق

در واقع می توان اذعان داشت که هر عمل یا عدم عملی که قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته است به عنوان جرم تلقی می شود. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، استفاده غیر مجاز از برق به عنوان جرم شناخته شده و مجازات مشخصی برای آن تعریف شده است.

طبق ماده ۶۶۰ این قانون، هر فردی که بدون پرداخت حق انشعاب یا بدون دریافت مجوز برق، به استفاده غیر مجاز از برق اقدام کند، نه تنها ملزم به جبران خسارت است، بلکه به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده نیز محکوم می شود.

اگر فرد مرتکب از کارکنان شرکت های برق باشد، به حداکثر مجازات ممکن محکوم خواهد شد. همچنین، قانونگذار مقرر داشته که مجازات جرم سرقت برق، پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده است و فرد مجرم باید تمام خسارات وارده را جبران کند.

در صورتی که فرد مرتکب از مامورین شرکت برق باشد، مجازات وی شامل پرداخت دو برابر جزای نقدی و جبران خسارت خواهد بود.