توسعه ارتباطات اجتماعی و انسانی نیازمند تقویت حضور مدیرانی دانا، تحول طلب، مردم دوست است.

روز روابط عمومی فرصتی است تا یاد آوری و باور کنیم توسعه ارتباطات اجتماعی و انسانی نیازمند تقویت حضور مدیرانی است، دانا، تحول طلب، مردم دوست که با تضمین حمایت از روابط عمومی های توسعه خواه و پیشرو و بها دادن روز افزون به نظام آزاد ارتباطات و اطلاعات در جامعه شرکت می‌کنند. متن بیانیه […]

روز روابط عمومی فرصتی است تا یاد آوری و باور کنیم توسعه ارتباطات اجتماعی و انسانی نیازمند تقویت حضور مدیرانی است، دانا، تحول طلب، مردم دوست که با تضمین حمایت از روابط عمومی های توسعه خواه و پیشرو و بها دادن روز افزون به نظام آزاد ارتباطات و اطلاعات در جامعه شرکت می‌کنند.

متن بیانیه انجمن روابط عمومی ایران به شرح ذیل می باشد؛

روز ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط‌عمومی را از سوی نخستین نهاد مدنی، صنفی در حوزه روابط عمومی‌های کشور صمیمانه به تمامی فعالان سختکوش و تلاشگر که در این مسیر دشوار و حساس گام بر می‌دارند تبریک و تهنیت گفته و با آرزوی توسعه و تحقق همه جانبه ارتباطات اجتماعی و غلبه بر کاستی‌ها و مشکلات خطیر این راه موفقیت اعضای این خانواده بزرگ را آرزو می‌کنیم.روابط عمومی نهادی است که برای تسهیل ارتباط میان سازمان‌ها با ذینفعان و مخاطبان و برای تاثیر گذاری و تاثیرپذیری افکار عمومی ایجاد شده و با حفظ ارتباط دو سویه و جلب اعتماد و مشارکت مردم با سازمان‌ها برای کمک به اهداف، نگرش‌ها و درک متقابل برای پویایی و رشد سازمان‌ها فعالیت می‌کند. با این وجود همواره به دلایل مختلفی همواره مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته است.

علیرغم تمام مشکلات و کاستی‌ها و گرفتاری‌هایی که امروز بر جامعه روابط عمومی حکم‌فرما است. بار دیگر معتقدیم و بر این باوریم روابط عمومی باید در عرصه‌های مختلف، پاسدار حقوق مردم و مخاطبان بوده و همگام ‌و همسفر با مردم باشیم.
با بهره‌گیری از فن‌آوریهای نوین ارتباطی پیشتاز مقابله با دیوان سالاری بوده و طلیعه‌دار آرمان تکریم مردم باشیم.
بار دیگر تقاضا داریم راستگویی، صداقت‌ و واقع‌گرایی را بر بزرگنمایی، اغراق گری و تشریفات زائد ترجیح داده و عامل تملق و دروغگویی نباشیم.
پاسخگوی ذینفعان، افکار عمومی از طریق رسانه‌های جمعی با زبان شفاف و زلال و منطقی باشیم، تخصص و دانش روابط عمومی را به معنای بهره‌گیری از برترین و کارآمدترین نیرو‌ها برای پیشبرد برنامه‌های ارتباطی مد‌نظر قرار دهیم.

امسال در حالی روز روابط عمومی را یاد آوری و گرامی می داریم که:

۱- با چالش و بحران بزرگ ویروس کرونا درگیر هستیم و مهمترین وظیفه ی روابط عمومی ها مدیریت این بحران است.

۲-انتخابات ریاست جمهوری در پیش است که بار دیگر یاد آوری میکنیم تأمین منافع ملی در کنار تحقق ارتباطات اجتماعی قابل انجام است، تحقق انتظارات ملی در عرصه ی ارتباطات اجتماعی امری است که باید به آن توجه ویژه داشت. بازسازی چهره روابط عمومی به عنوان نهاد پاسخگو، مدافع حقوق مردم و مخاطبان و معرف صادق برنامه ها ، خدمات و چالش های دستگاهها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
روز روابط عمومی فرصتی است تا یاد آوری و باور کنیم توسعه ارتباطات اجتماعی و انسانی نیازمند تقویت حضور مدیرانی است، دانا، تحول طلب، مردم دوست که با تضمین حمایت از روابط عمومی های توسعه خواه و پیشرو و بها دادن روز افزون به نظام آزاد ارتباطات و اطلاعات در جامعه چرکت می‌کنند.
روز ارتباطات و روابط عمومی با چنین چشم داشت ها ، بیم ها و امید ها بر تمام رهروان سخت کوش و تلاشگر این عرصه فرخنده باد.