برگزاری جلسه با بیمه ملت جهت بررسی میزان توانمندی در ارائه خدمات

با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام پایان قرارداد سلامت ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و به منظور شناسایی ظرفیت شرکت‌های بیمه‌گر در ارائه خدمات درمانی برگزاری جلسات با شرکت‌های بیمه در دستور کار امور کارکنان و رفاه شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان قرار گرفته است

به گزلرش برقآب، با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام پایان قرارداد سلامت ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و به منظور شناسایی ظرفیت شرکت‌های بیمه‌گر در ارائه خدمات درمانی برگزاری جلسات با شرکت‌های بیمه در دستور کار امور کارکنان و رفاه شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان قرار گرفته است و در همین راستا جلسه‌ای در روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳ با حضور آقای آسوده رییس اداره رفاه و بازنشستگی، کارشناسان مربوطه شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان و نمایندگان بیمه ملت در خصوص بررسی توانمندی‌های شرکت بیمه مذکور برگزار شد.