بازدید وزیر نیرو از مناطق سیل زده شرق استان هرمزگان

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور بازدید از مناطق سیل زده به هرمزگان سفر کرد.

وزیر نیرو با همراهی مدیران ارشد صنعت آب و برق استان ضمن بازدید از مناطق زلزله زده شرق استان در شهرستان میناب ، در جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

استان در محل استانداری هرمزگان حضور یافتند.

در این نشست آقای مهندس آدینه پور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان ، گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده ، قبل و بعد از وقوع سیل ارائه و افزودند : با توجه به آمادگی حدود 38 تیم

عملیاتی و 10 تیم مدیریتی در 10 منطقه از استان قبل از وقوع بحران ، خوشبختانه در شبکه انتقال و فوق توزیع به غیر از حادثه خط 63 کیلوولت پست تغذیه کننده کوه مبارک جاسک ، کلیه حوادث در زمانی

کمتر از 10دقیقه مدیریت و مشترکین برقدار گردیدند.

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان در ادامه گفت : اینشرکت با دارا بودن حدود 6500 کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزیع ، در زمان وقوع سیل در 64 منطقه با توجه به تغییر مسیر رودخانه ها

دچار آب بردگی سیم ها شد که عمدتاً بیشترین فراوانی در شهرستانهای جاسک ، رودان و بندرعباس بوده است که با تلاش شبانه روزی و پیگیری های صورت گرفته مشکلات در حداقل زمان مرتفع گردید.

مهندس آدینه پور در نشست ستاد مدیریت بحران استان که پس از بازدید وزیر نیرو از مناطق سیل زده شرق استان در محل استانداری هرمزگان برگزار شد ، گزارشی از وضعیت پست 400 کیلوولت سرزه

پس از وقوع زلزله ارائه و افزود : در زمان وقوع زلزله 6 عدد بوشینگ 400 کیلوولت ترانس T1 و T2 پست 400 کیلوولت سرزه بدلیل تکانهای شدید ناشی از زلزله دچار شکستگی گردید که ظرف مدت یک روز

6 عدد بوشینگ از شرکت نیرو ترانس دریافت و با تلاش شبانه روزی تعداد 60 نفر از همکاران ما ، در مدت 4 روز تعمیرات انجام و ترانس های T1 و T2 شارژ و بارگیری و پست بعد از 4 روز به حالت نرمال

بازگشت.

مهندس آدینه پور در ادامه از برق دار نمودن طرح انتقال آب در همان شب زلزله خبر داد و افزود: تامین برق ایستگاههای پمپاژ طرح انتقال آب در همان شب زلزله انجام شد.