افزایش توان تولید آب شرب شهر خوی

به منظور افزایش توان تولید و تامین آب پایدار برای شهر خوی این شرکت اقدامات اساسی در برنامه کوتاه مدت خود گنجانده ، که یکی از اقدامات مهندسی مجدد چاههای دارای مشکل است .
  • افزایش ۲۰ لیتر در ثانیه به توان تولید آب شرب شهر خوی

به گزارش برقاب و دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی : مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی از افزایش توان تولید ۲۰ لیتر در ثانیه چاه شماره ۲ با انجام مهندسی مجدد خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی ، یداله سلطانی گفت : به منظور افزایش توان تولید و تامین آب پایدار برای شهر خوی این شرکت اقدامات اساسی در برنامه کوتاه مدت خود گنجانده ، که یکی از اقدامات مهندسی مجدد چاههای دارای مشکل است .
سلطانی تصریح کرد : بعد از کاهش دبی چاه شماره ۲ جلسات فنی تشکیل و مشخص شد که بر اثر کاهش سطح سفره های آب زیر زمینی این چاه دچار هوادهی شده و احتمال سوختگی الکتروپمپ وجود دارد .
وی افزود : پس از احصای مشکل موجود ، بررسیهای انجام شده و با نظر کارشناسان الکترو پمپ مذکور برای افزایش دبی و عدم سوختگی پایین از سطح قبلی خود نصب شد .
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی گفت : بعد از انجام موفق عملیات دبی چاه شماره ۲ به ۲۹ لیتر در ثانیه افزایش پیدا کرد .
گفتنی است دبی چاه شماره ۱۰ شهر خوی نیز در روزهای گذشته با انجام مهندسی مجدد ۱۳ لیتر در ثانیه افزایش پیدا کرده بود.