معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای استان زنجان خبر داد:

اتمام فرآیند تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر مشمول در شرکت آبفای استان زنجان

معاون منابع منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با توجه به ابلاغ بخشنامه وزارت نیرو در خصوص نحوه تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و همچنین برابر ابلاغ دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از سوی رئیس جمهور 25 نفر از همکاران ایثارگر مشمول، در شرکت آبفا استان زنجان تبدیل وضعیت شدند.

ایرج رستمی اظهار کرد:این تعداد نیرو بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مینی بر مشخص نمودن دامنه مشمولین بخشنامه مورد نظر و تشخیص مصادیق مربوط به نیروهای

شاغل در قراردادهای تامین نیروی انسانی، حجمی و طرحی که وظایف اصلی شرکت های آب و فاضلاب را عهده دار می باشند، تبدیل وضعیت شدند.

وی افزود: پس از سیر مراحل قانونی از جمله استعلام مدارک تحصیلی و ایثارگری، تشکیل پرونده و اخذ مجوز هیئت مدیره، مدارک ۲۵ نفر از همکاران ایثارگر مشمول شرکت، جمع آوری و نسبت به انجام

مراحل گزینش و در نهایت اخذ مجوز مربوط به تبدیل وضعیت این افراد اقدام شد.

رستمی ادامه داد: هم اکنون پرونده تبدیل وضعیت این همکاران در مرحله انجام فرآیند مربوط به صدور ابلاغ و احکام کارگزینی مربوطه بوده و تا نیمه بهمن ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

گفتنی است: شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به جهت پیگیری های حوزه معاونت منابع انسانی و تحقیقات و امور ایثارگران جزو یکی از شرکت های پیشرو در اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران می باشد.