کل 18049 امروز 0
 • تاریخ : جمعه - 7 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  مناقصه و مزایده

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  دی 21, 1400

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

  کد مناقصه: مناقصه 1400.170 موضوع: خرید انواع فیوز چاقویی ( کاردی ) تاریخ فروش اسناد از: 1400/10/20 00:00    تا:    1400/10/26 19:55 تاریخ تحویل اسناد: 1400/11/10 10:00    تا ساعت:    10:0 مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت تاریخ بازگشایی اسناد: 1400/11/10 12:30    ساعت:    12:30 مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح مندرج در […]

  برو بالا