کل 18131 امروز 10
 • تاریخ : شنبه - 15 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  مدیر توزیع برق شاهرود

  شبکه فشار ضعیف سیمی 10 روستای این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شد
  اردیبهشت 19, 1401
  مدیر توزیع برق شاهرود:

  شبکه فشار ضعیف سیمی 10 روستای این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شد

  مدیر توزیع برق شاهرود از اجرای طرح تبدیل 18 هزار و 216 متر شبکه فشارضعیف هوایی سیمی 10 روستای این شهرستان به کابل خودنگهدار خبر داد.

  برو بالا