کل 18131 امروز 10
 • تاریخ : شنبه - 15 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  طرح آبرسانی «برکت شهید سلیمانی»

  بهره برداری از طرح آبرسانی «برکت شهید سلیمانی» جزیره هرمز
  دی 7, 1400
  مدیرعامل آبفای هرمزگان تشریح کرد:

  بهره برداری از طرح آبرسانی «برکت شهید سلیمانی» جزیره هرمز

   ظرفیت های جدید آبرسانی هرمز با عنوان "برکت شهید سلیمانی" وارد مدار بهره برداری شد.

  برو بالا