کل 17271 امروز 8
 • تاریخ : دوشنبه - 7 - آذر - 1401
 • ساعت :

  شزکت توزیع نیروی برق استان جنوب کرمان

  جلسه برش استانی برنامه کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری کنتورها و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  خرداد 10, 1401

  جلسه برش استانی برنامه کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری کنتورها و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

  جلسه برش استانی برنامه کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری کنتورها و وصول مطالبات باحضور مهندس عبدالوحید مهدوی نیا عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

  برو بالا