کل 17270 امروز 8
 • تاریخ : دوشنبه - 7 - آذر - 1401
 • ساعت :

  شرکت توزيع نیروی برق استان فارس

  نظارت عالیه بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
  آذر 1, 1401
  با حضور نمایندگان وزارت نیرو انجام شد؛

  نظارت عالیه بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

  با حضور نمایندگان وزارت نیرو، نظارت عالیه سیستم بهداشت،ایمنی و محيط زيست  (HSE)در شرکت توزيع نیروی برق استان فارس به انجام رسيد.

  برو بالا