کل 16612 امروز 12
 • تاریخ : سه شنبه - 12 - مهر - 1401
 • ساعت :

  شرکت برق منطقه ای غرب

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای…
  مهر 6, 1399

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای…

  شماره مناقصه: ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۳۴ (۹۹۱/۳۱) موضوع مناقصه: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۳۴ (۹۹۱/۳۱) (تجدید فراخوان شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۱۷(۹۹۱/۱۷)) تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ آخرین مهلت: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ خرید، نصب، تست و راه اندازی و احداث ساختمان مراکز دیسپاچینگ AOC  و  RDC در استان های کرمانشاه ، کردستان و ایلام (اسکادا، ساختمان و تاسیسات) […]

  شهریور 22, 1399

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای…

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (به روش فشرده) شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۲۹ (۹۹۱/۲۳) ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (به روش فشرده) شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۳۳ (۹۹۱/۳۰) (تجدید مناقصه شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۲۱(۹۹۱/۱۹)) ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ آگهی مزایده عمومی شماره ۹۹۲/۱ شماره ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵   اطلاعات بیشتر: https://www.ghrec.co.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=main&PageIdF=1,2&PageId=1566&methodName=findparent

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای
  شهریور 10, 1399

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای

  شماره مناقصه: ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۳۰ (۹۹۱/۲۷) موضوع مناقصه: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش فشرده شماره ۹۹۱/۲۷ (۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۳۰) تجدید مناقصه شماره ۹۹۱/۲۰ (۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۲۲) ۹۹۱/۴ (۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۰۴) تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ آخرین مهلت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ خرید ۱ دستگاه بریکر ۴۰۰ کیلوولت، ۲ دستگاه بریکر ۲۳۰ کیلوولت و ۲۰ دستگاه سکسیونر ۶۳ کیلوولت فایل: اطلاعات بیشتر: […]

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی…
  تیر 28, 1399

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی…

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۳۲۰۰۰۰۲۰ (۹۹۱/۱۴) ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

  برو بالا