کل 17402 امروز 0
 • تاریخ : جمعه - 18 - آذر - 1401
 • ساعت :

  شرکت آب منطقه اردبیل

  تیم تخصصی و کارشناسی مشترک آب و جهاد برای عملیاتی نمودن برنامه های سازگاری با کم آبی تشکیل شد
  تیر 18, 1401

  تیم تخصصی و کارشناسی مشترک آب و جهاد برای عملیاتی نمودن برنامه های سازگاری با کم آبی تشکیل شد

  با حضور معاونین شرکت آب منطقه ای اردبیل و جهاد کشاورزی استان تیم تخصصی و کارشناسی مشترک آب و جهاد برای عملیاتی نمودن برنامه های سازگاری با کم آبی تشکیل یافت.

  برو بالا