کل 16624 امروز 12
 • تاریخ : پنج شنبه - 14 - مهر - 1401
 • ساعت :

  شرکت آبفای استان البرز

  البرزی ها صرفه جویی درمصرف آب را جدی بگیرند
  خرداد 22, 1401

  البرزی ها صرفه جویی درمصرف آب را جدی بگیرند

  با توجه به محدودیت منابع آبی و مناسب نبودن بارش های امسال از یک سو وافزایش جمعیت ومهاجر پذیر بودن البرز از سوی دیگر، توصیه می شود مردم استان البرز صرفه جویی در مصرف آب را جدی تر بگیرند.

  برو بالا