کل 17385 امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - 16 - آذر - 1401
 • ساعت :

  شرکت آبفالرستان

  بررسی فعالیتهای دوجانبه بانک ملی وشرکت آبفادردیدارمدیران عامل بانک ملی وشرکت آبفالرستان
  آبان 28, 1401

  بررسی فعالیتهای دوجانبه بانک ملی وشرکت آبفادردیدارمدیران عامل بانک ملی وشرکت آبفالرستان

  به گزارش روابط عمومی شرکت آبفالرستان مدیرعامل بانک ملی ومعاونین آن بامدیرعامل شرکت آبفا دیدارنمودنددراین جلسه حمیدرضاکرم وند مدیرعامل شرکت آبفاضمن تشکرازهمکاری وهمراهی های مناسب بانک ملی درحوزه های پشتیبانی  درزمینه پرسنلی وپروژه های عمرانی ازادامه فعالیت هااستقبال نمود.

  برو بالا