کل 16544 امروز 0
 • تاریخ : سه شنبه - 5 - مهر - 1401
 • ساعت :

  سرپرست مدیریت توزیع برق سرخه

  عملیات تعمیرات شبکه فشارمتوسط منطقه صنعتی سنگلچ در شهرستان سرخه
  شهریور 21, 1401
  با هدف افزایش ضریب اطمینان شبکه انجام شد؛

  عملیات تعمیرات شبکه فشارمتوسط منطقه صنعتی سنگلچ در شهرستان سرخه

  عملیات سرویس و آچارکشی شبکه فشارمتوسط فیدر سروش در منطقه سنگلچ شهرستان سرخه در قالب تعمیرات دوره ای اجرایی شد.

  برو بالا