کل 16559 امروز 0
 • تاریخ : پنج شنبه - 7 - مهر - 1401
 • ساعت :

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد…
  آذر 30, 1399

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد…

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد (اسکن پرونده های مشترکین منطقه ۲ و ۴ ) ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ خرید کابل خودنگهدار ۲۵+۷۰+۲۵+۷۰*۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ خریدریکلوزر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ خرید تابلو RTU ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ خرید ال آرم و کراس آرم ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹   اطلاعات بیشتر: https://www.aepdco.ir/page-newmainshow/fa/0/list-tender/130-G0/link/?Pcod=1

  شهریور 22, 1399

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد…

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد (اسکن پرونده های مشترکین منطقه ۲ و ۴ ) ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ خریدریکلوزر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ خرید تابلو RTU ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ خرید ال آرم و کراس آرم ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ خرید کنتور ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ :اطلاعات بیشتر https://www.aepdco.ir/page-newmainshow/fa/0/list-tender/130-G0/link/?Pcod=1

  شهریور 19, 1399

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد…

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد (اسکن پرونده های مشترکین منطقه ۲ و ۴ ) ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ خریدریکلوزر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹   اطلاعات بیشتر: https://www.aepdco.ir/page-newmainshow/fa/0/list-tender/130-G0/link/?Pcod=1

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد
  مرداد 20, 1399

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد

  خدمات ساماندهی بایگانی الکترونیکی اسناد (اسکن پرونده های مشترکین منطقه ۲ و ۴ ) ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ خریدریکلوزر ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ خرید تابلو RTU ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ خرید ال آرم و کراس آرم ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ سیم آلومینیوم روکشدار سه لایه ۳۳ کیلو ولت ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ اطلاعات بیشتر: https://www.aepdco.ir/page-newmainshow/fa/0/list-tender/130-G0/link/?Pcod=1

  برو بالا