کل 18068 امروز 0
 • تاریخ : یکشنبه - 9 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  توزیع نیروی برق شهرستان اسفراین

  راهکارهای رفع نواقص موجود و ساماندهی اتوماسیون
  آذر 24, 1401
  در بازدید میدانی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان اسفراین از پست 400 مراغه بررسی شد؛

  راهکارهای رفع نواقص موجود و ساماندهی اتوماسیون

  راهکارهای رفع نواقص موجود، ساماندهی اتوماسیون و کابل های برق در بازدید میدانی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان اسفراین از پست 400 مراغه مورد بررسی قرار گرفت.

  برو بالا