کل 18145 امروز 0
 • تاریخ : پنج شنبه - 20 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  توزيع برق استان فارس

  اجرای عملیات تست و تصفیه روغن ترانس
  آذر 9, 1399

  اجرای عملیات تست و تصفیه روغن ترانس

  توزیع برق استان فارس شرکت :  عمومی مناقصه معامله :  991968 شماره : اجرای عملیات تست و تصفیه روغن ترانس موضوع : ,681,000,000 سپرده (ریال) : شیراز بانک تجارت فلسطین جاری 74827-07860 بانک : 1399/09/20   تا تاریخ : 1399/09/16  از تاریخ : مهلت خرید اسناد : 1399/10/06 تاریخ بازگشایی پاکات : استان روزنامه های درج آگهی : توضیحات : […]

  خرید کات اوت فیوز 20کیلوولت پلیمری
  آبان 12, 1399

  خرید کات اوت فیوز 20کیلوولت پلیمری

  توزیع برق استان فارس شرکت :  عمومی مناقصه معامله :  99-1-1-64 شماره : خرید کات اوت فیوز 20کیلوولت پلیمری موضوع : ,605,625,000 سپرده (ریال) : بانک : 1399/08/15   تا تاریخ : 1399/08/10  از تاریخ : مهلت خرید اسناد : 1399/09/01 تاریخ بازگشایی پاکات : روزنامه های سراسری روزنامه های درج آگهی : توضیحات : متون […]

  اجرای عملیات اصلاح شبکه دژگاه فراشبند
  مهر 7, 1399

  اجرای عملیات اصلاح شبکه دژگاه فراشبند

  توزیع برق استان فارس شرکت :  عمومی مناقصه معامله :  991958 شماره : اجرای عملیات اصلاح شبکه دژگاه فراشبند موضوع : ,500,000,000 سپرده (ریال) : شیراز بانک تجارت فلسطین جاری 74827-07860 بانک : 1399/07/09   تا تاریخ : 1399/07/05  از تاریخ : مهلت خرید اسناد : 1399/07/23 تاریخ بازگشایی پاکات : استان روزنامه های درج آگهی : دریافت اسناد از […]

  خرید کات اوت فیوز 20کیلوولت پلیمری
  شهریور 29, 1399

  خرید کات اوت فیوز 20کیلوولت پلیمری

  توزیع برق استان فارس شرکت :  عمومی مناقصه معامله :  99-1-1-50 شماره : خرید کات اوت فیوز 20کیلوولت پلیمری موضوع : ,527,687,500 سپرده (ریال) : بانک : 1399/06/31   تا تاریخ : 1399/06/26  از تاریخ : مهلت خرید اسناد : 1399/07/12 تاریخ بازگشایی پاکات : روزنامه های سراسری روزنامه های درج آگهی : توضیحات : متون […]

  اجرای عملیات توسعه و احداث در شهرستان لارستان
  شهریور 19, 1399

  اجرای عملیات توسعه و احداث در شهرستان لارستان

  شرکت :توزیع برق استان فارس  عمومی مناقصه معامله :  991953 شماره : اجرای عملیات توسعه و احداث در شهرستان لارستان موضوع : ,480,000,000 سپرده (ریال) : شیراز بانک تجارت فلسطین جاری 74827-07860 بانک : 1399/06/20   تا تاریخ : 1399/06/16  از تاریخ : مهلت خرید اسناد : 1399/07/02 تاریخ بازگشایی پاکات : استان روزنامه های درج آگهی : توضیحات : […]

  خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر
  مرداد 20, 1399

  خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر

  شرکت :توزیع برق استان فارس  عمومی مناقصه معامله :  99-1-1-48 شماره : خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر و نواحی ان موضوع : ,602,103,195 سپرده (ریال) : بانک : 1399/05/22   تا تاریخ : 1399/05/16  از تاریخ : مهلت خرید اسناد : 1399/06/03 تاریخ بازگشایی پاکات : روزنامه های […]

  برو بالا