کل 18068 امروز 0
 • تاریخ : یکشنبه - 9 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  ارزیابی کیفی و مناقصه

  ارزیابی کیفی و مناقصه
  مهر 13, 1399

  ارزیابی کیفی و مناقصه

  شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید 9-99 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/23 30 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/07/07   بازدید:30 9-99 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/16 68 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/06/30     اطلاعات بیشتر: http://www.khrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163

  ارزیابی کیفی و مناقصه
  مهر 8, 1399

  ارزیابی کیفی و مناقصه

  شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید 9-99 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/23 8 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/07/07   بازدید:8 9-99 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/16 52 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/06/30   اطلاعات بیشتر: http://www.khrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163

  ارزیابی کیفی و مناقصه
  شهریور 29, 1399

  ارزیابی کیفی و مناقصه

  شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید 99-8 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/02 70 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/06/17       اطلاعات بیشتر: http://www.khrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163

  ارزیابی کیفی و مناقصه
  شهریور 17, 1399

  ارزیابی کیفی و مناقصه

  ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/02 7 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/06/17     اطلاعات بیشتر: http://www.khrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163

  برو بالا