کل 18145 امروز 0
 • تاریخ : پنج شنبه - 20 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  اداره اب اردبیل

  بررسی مسائل آب رسانی به شهرستان خلخال در جلسه ی مدیرعامل شرکت آبفا استان اردبیل و فرماندار این شهرستان
  اردیبهشت 1, 1401

  بررسی مسائل آب رسانی به شهرستان خلخال در جلسه ی مدیرعامل شرکت آبفا استان اردبیل و فرماندار این شهرستان

  مدیرعامل شرکت آبفا استان اردبیل در جلسه ای با فرماندار شهرستان خلخال مسائل مربوط به آبرسانی شهری و روستایی این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

  برو بالا