کل 18145 امروز 8
 • تاریخ : دوشنبه - 17 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  آذربایجان شرقی

  بهسازی شبکه برق۴۷روستا توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
  دی 4, 1400

  بهسازی شبکه برق۴۷روستا توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

  درراستای طرح ملی بهسازی شبکه برق روستایی کشور(طرح بهارستان) ازابتدای آبان ماه تاکنون،شبکه برق تعداد۴۷روستای حوزه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی بهسازی شده است.

  برو بالا