کل 18068 امروز 0
 • تاریخ : یکشنبه - 9 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  آبفا استان اردبیل

  بررسی مسائل آب رسانی به شهرستان خلخال در جلسه ی مدیرعامل شرکت آبفا استان اردبیل و فرماندار این شهرستان
  اردیبهشت 1, 1401

  بررسی مسائل آب رسانی به شهرستان خلخال در جلسه ی مدیرعامل شرکت آبفا استان اردبیل و فرماندار این شهرستان

  مدیرعامل شرکت آبفا استان اردبیل در جلسه ای با فرماندار شهرستان خلخال مسائل مربوط به آبرسانی شهری و روستایی این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

  برو بالا