سایز متن   /

شرکت صنعتی تابش تابلو شرق در سال 1369 تاًسیس و فعالیت خود را در زمینه ساخت تابلوهای برق ( سنجش و اندازه گیری ) آغاز نموده است .که باعزم و اراده هئیت مدیره و تجربه و تخصص نیروی انسانی خود هم اکنون در ساخت انواع تابلوهای فشار متوسط و پست پیش ساخته کامپکت و همچنین انواع تابلوهای فشارضعیف و بین المللی در زمینه تاًمین تجهیزات مورد نیاز در صنعت برق کشور به عنوان مجموعه پیشگام در حال فعالیت میباشد و با دارا بودن امکانات بازرگانی داخلی این شرکت با سابقه بیش از سه دهه فعالیت خود ، در خصوص پروژه های فرودگاهی ، نیروگاهی ، عمران و راه سازی ، بیمارستانی ، حوزه نفت و گاز پتروشیمی ، مسکونی و شرکت های توزیع استان های سراسر کشور درخشیده است .

Tabesh Shargh Tabloo Industrial Company has been established in 1990 in the field of manufacturing electrical panels (measurement and measurement). With the determination and will of the board of directors and the experience and expertise of its human resources, it is now manufacturing various types of medium pressure panels. Compact prefabricated post as well as various types of low pressure and international panels in the field of supplying the equipment needed in the country’s electricity industry is operating as a pioneer group and with the company’s domestic business facilities with a history of more than three decades of activity, regarding Airport projects, power plants, civil engineering and road construction, hospitals, oil and gas fields, petrochemicals, housing and distribution companies in the provinces across the country have shone.

products:

The products of Tabesh Tablo Shargh Company include:

1- Types of low pressure panels, wall and standing

2- Distribution boards including: measurement boards and general boards including switches, subtrans, switches and maneuvers, etc., industrial and control boards in industrial construction projects

3- AIS compact medium pressure boards and traditional compact prefabricated post (kiosk) of this company, by obtaining all the necessary approvals from various authorities and passing the relevant type tests, in the distribution company throughout the provinces of the country and the required posts related to the centers. Oil industry, power plant, airport, civil engineering and road construction, hospital and residential activities. Increasing the quality level and improving the competitiveness of products at the level of domestic and international competitors, Eurasian and Middle Eastern countries, as well as providing appropriate services to customers, allows them to ensure their business relationship with the collection.

Tabesh Tablo Shargh Company is currently a member of the Association of Electrical Panel Manufacturers Association, Syndicate of Electricity Industry Approved by Tavanir Standards and Distribution Companies, as well as holder of long list of oil, gas and petrochemical (AVL) list, which produces the mentioned products: Control and protection panels, measurement; power supply, capacitive bank, monitoring, compact and sliding posts and has launched and implemented numerous projects in various fields.

تولیدات :

تولیدات شرکت تابش تابلو شرق شامل:
1- انواع تابلوهای فشار ضعیف ، دیواری و ایستاده
2- تابلوهای توزیع شامل : تابلوهای سنجش و اندازه گیری و تابلوهای عمومی اعم از شالتری ،زیرترانسی ، تجمیع شالتری و مانور و……،تابلوهای صنعتی و کنترلی در پروژه های صنعتی ساختمانی
3-تابلو های فشار متوسط کامپکت AIS و پست کامپکت پیش ساخته کامپکت (کیوسک ) سنتی این شرکت با اخذ کلیه تائیدیه های لازم از مراجع مختلف و گذراندن تایپ تست های مربوطه ، در شرکت توزیع سراسر استان های کشور و پست های مورد نیاز مربوط به مراکز صنعتی نفتی ، نیروگاهی ، فرودگاهی ، عمران و راه سازی ،بیمارستانی و مسکونی فعالیت داشته است . افزایش سطح کیفی و بهبود در رقابت پذیری محصولات در سطح رقبای داخلی و بین المللی ، کشورهای اوراسیا و خاورمیانه و همچنین ارائه خدمات مناسب به مشریان این امکان را می دهد تا از ارتباط تجاری خود با مجموعه اطمینان لازم را حاصل نمایند .
شرکت تابش تابلو شرق در حال حاضر عضو انجمن صنفی سازندگان تابلوهای برق ، سندیکای صنعت برق مورد تائید استانداردهای توانیر و شرکت های توزیع ، همچنین دارنده تائیدیه های لیست بلند نفت و گاز و پتروشیمی ( (AVL میباشدکه تولید محصولات نامبرده انواع تابلوهای فشارمتوسط ، فشارضعیف ، تابلوهای کنترل و حفاظتی ، اندازه گیری ؛ تغذیه ، بانک خازنی ، مانیتورینگ ، پست کامپکت و کشویی میباشد و پروژه های بیشماری در حوزه های مختلف راه اندازی و اجرا نموده است.

Value creation:

Research and development of new products of the company

The research and development of the company’s new products is focused on products that add value and competitive advantage to customers, and innovation, continuous improvement and ultimately customer trust, enable us to compete with other domestic manufacturers. And has been foreign, and despite the variety of products, it is possible for the company to participate in all power plant projects, distribution, industrial, residential, as well as oil and gas projects.

خلق ارزش:

  • تحقیق و توسعه محصولات جدید شرکت

تحقیق و توسعه محصولات جدید شرکت ، بر روی تولیداتی متمرکز شده است که برای مشتریان افزایش ارزش افزوده و مزایای رقابتی را به همراه داشته باشد و نوآوری ، بهبود مستمر و نهایتاً اعتماد ایجاده شده در مشتری ها ، ما را قادر به رقابت با سایر تولیدکنندگان داخلی و خارجی نموده است و با وجود تنوع محصولات ، امکان حضور در کلیه پروژه های نیروگاهی ، انتقال توزیع ، صنعتی ، مسکونی و همچنین پروژه های نفت و گاز برای شرکت میسر میباشد .

Quality and competitiveness:

Company goals and prospects

One of the goals and perspectives of this collection is to improve the quality and meet the needs and satisfaction of customers.

کیفیت و رقابت پذیری:

اهداف و چشم اندازهای شرکت

از اهداف و چشم اندازهای این مجموعه ارتقاء کیفیت و تامین نیاز و رضایت مشتریان بوده و هست و باچنین رویکردی محصولات خود را با بهره وری از روش های مهندسی و همینطور بکاربردن ماشین آلات مجهز و CNC و پرسنل کارآزموده آماده بهره برداری و راه اندازی نموده است.

 

Compact medium pressure switchboards

AIS compact medium pressure switchboards and traditional compact prefabricated post (kiosk) of this company by obtaining all the necessary approvals from various authorities and passing the relevant typing tests

تابلو های فشار متوسط کامپکت

تابلو های فشار متوسط کامپکت AIS و پست کامپکت پیش ساخته کامپکت (کیوسک ) سنتی این شرکت با اخذ کلیه تائیدیه های لازم از مراجع مختلف و گذراندن تایپ تست های مربوطه

 

Distribution boards

 Measurement and general boards and general boards including switchboards, subtrans, switchgear assembly and maneuvers, etc., industrial and control boards in industrial construction projects:

تابلوهای توزیع:

 تابلوهای سنجش و اندازه گیری و تابلوهای عمومی اعم از شالتری ،زیرترانسی ، تجمیع شالتری و مانور و  غیره،تابلوهای صنعتی و کنترلی در پروژه های صنعتی ساختمانی

 

Types of low pressure boards

Low pressure panels, wall and standing Low pressure panels, wall and standing Low pressure panels, wall and standingLight pressure panels, wall and standing

انواع تابلوهای فشار ضعیف

تابلوهای فشار ضعیف ، دیواری و ایستاده تابلوهای فشار ضعیف ، دیواری و ایستاده تابلوهای فشار ضعیف ، دیواری و ایستاده تابلوهای فشار ضعیف ، دیواری و ایستاده

تجربه ساخت و تولید انواع تابلوهای فشار ضعیف انواع تابلوهای توزیع

Experience

Manufacturing

Types of boards

Weak pressure

Types of boards

Distribution

Low pressure board:

Low pressure panels are made of oil or galvanized sheet with a thickness of 2 mm in the form of bolts and nuts, observing the standard made by Tavanir Company.

After mechanical design, the boards are cut, punched and bent with CNC and NC machines.

The body cover of the low pressure panel is made of electrostatic powder paint with washing substructure (degreasing, hot water, cold water, fast fat, sealer and dryer).

This panel is designed and manufactured in accordance with the environmental conditions (outdoor or indoor installation) with the appropriate degree of protection for that environment. Can be designed and manufactured according to customer request for more protection with hinged or fixed cover.

تابلو فشار ضعیف :

تابلو های فشار ضعیف با رعایت استاندارد ساخت شرکت توانیر از ورق روغنی یا گالوانیزه با ضخامت ورق 2 میلیمتر به صورت پیچ و مهره ساخته می شود .

تابلوها پس از طراحی مکانیکال ، با ماشین آلات CNC  و NC برش و پانچ و خمکاری می شود .

پوشش بدنه تابلو فشارضعیف رنگ پودری الکترواستاتیک با زیرکاری شستشو (چربی زدایی ، آب گرم ، آب سرد ، فست فاته ، سیلر و خشک کن) انجام می شود .

این تابلو متناسب با شرایط محیطی (نصب در فضای باز و یا سرپوشیده ) با درجه حفاظت متناسب آن محیط طراحی و ساخته می شود . با توجه به درخواست مشتری برای حفاظت بیشتر با روبند لولایی یا فیکس  قابل طراحی و ساخت است.

Prefabricated metal compact post:

Prefabricated substations that are used to increase the power of distribution projects with ease of operation in the minimum allocated area. These posts can be used in public places where all the equipment is assembled in the factory and installed on site

The body of the posts is made of galvanized sheet with CNC and NC machines for punching and bending, and by CO2 welding. It is painted, the post chassis is heated for more plating strength.

Prefabricated compact posts are usually divided into three parts: transformer, low pressure and medium pressure, and are separated from each other by a divider, which can be accessed and operated using separate doors. According to the customer’s position and needs, the access of each section can be designed and assembled as bolts and nuts. The design of these posts is such that it provides natural air circulation in compliance with the standard IP for each section.

 

پست پیش ساخته کمپکت فلزی :

پست های پیش ساخته که در جهت افزایش قدرت پروژه های توزیع با سهولت بهره برداری در کمترین مساحت اختصاص یافته مورد استفاده قرار می گیرد . این پست ها قابل استفاده در مکان های عمومی می باشد که تمام تجهیزات در کارخانه مونتاژ و در محل نصب می شود .

بدنه پست ها از ورق گالوانیزه با ماشین آلات CNC  و  NC پانچ کاری و خمکاری ،  و با جوشکاری CO2  ساخته   می شود و پس از شستشو در شش مرحله چربی زدایی و آب گرم و آب سرد و فستفاته و سیلر و خشک کن ، به روش الکترواستاتیک رنگ آمیزی می گردد، شاسی پست برای استحکام بیشتر آبکاری گرم می شود.

پست های پیش ساخته کمپکت معمولا به سه بخش ترانسفورماتور ، فشار ضعیف و فشار متوسط تقسیم می شوند و با استفاده از دیوایدر از همدیگر تفکیک می شود که با استفاده از درب های مجزا قابل دسترسی و بهره برداری می باشد . بر اساس موقعیت و نیاز مشتری دسترسی هر بخش قابل طراحی می باشد و به صورت پیچ و مهره مونتاژ می شود . طراحی این پست ها به گونه ای است که گردش هوای طبیعی با رعایت IP  استاندارد برای هر بخش را فراهم می نماید .

 Compact medium pressure switchboards:

Compact medium pressure boards due to high safety, expandability on both sides, automation and remote control, small space allocated, ease of maintenance has caused to meet the needs of contractors, the company specializes in the construction of this switchboard Has paid.

These panels are made of galvanized metal body with the standard of Tavanir company in the form of bolts and nuts.

The door of this panel is made with a thickness of 2.5 mm to provide the degree of impact protection according to the standard of the distribution company. An explosion valve is installed on the back of the disconnector switch so that in the event of a disconnection explosion, the direction of conducting the explosion pressure is immediately behind the panel.

تابلو های فشار متوسط کمپکت :

تابلو های فشار متوسط کمپکت به دلیل ایمنی بالا ، قابلیت توسعه از طرفین ، اتوماسیون و کنترل از راه دور ، کم بودن مساحت اختصاص یافته ، سهولت تعمیر و نگهداری  باعث شده تا نیاز پیمانکاران را تامین نماید ، این شرکت به صورت تخصصی به ساخت این تابلو ها پرداخته است .

این تابلو ها از بدنه فلزی گالوانیزه با استاندارد شرکت توانیر به صورت پیچ و مهره ساخته می شود.

درب این تابلو با ضخانت 2.5 میلیمتر ساخته می شود تا درجه حفاظت ضربه پذیری مطابق استاندارد شرکت توزیع را تامین نماید . در قسمت پشت کلید سکسیونر دریچه انفجار تعبیه شده است تا بلافاصله در مواردی که انفجار سکسیونر رخ داد  مسیر هدایت فشار انفجار از پشت تابلو باشد.

Distribution boards

Distribution boards are dedicated to the division of input and transmission current.

This transfer can take place between a network of other panels, each of which performs a specialized job, or simply a multipurpose distribution panel.

Distribution boards are made according to the relevant needs in different dimensions and also in terms of equipment for different applications. The input of the panel is often the electricity of the global network and its output is the consumer.

In other cases, it is supplied by the generator and transmitted to the consumer.

This type of panel is in fact a power supply with high protection for other panels and current division is done with the help of tools and equipment such as MCBs and MCCBs and considering the protection system and calculating the size of cables and copper ingots.

Due to obtaining the approval of this company from Tavanir Company and performing all the necessary tests, it has the ability to make all kinds of dimensional measurement boards for general boards, including shutter, Aggregation sub-trance, maneuver, etc.

تابلوهای توزیع

تابلوهای توزیع مختص تقسیم بندی جریان برق ورودی و انتقال آن میباشد، این انتقال می تواند بین شبکه ای و از طریق تابلوهای دیگر که هر کدام کاری تخصصی انجام می دهند و یا صرفاً یک تابلوی توزیع چند منظوره صورت گیرد.

تابلوهای توزیع متناسب با نیاز مربوطه در ابعاد مختلف و نیز از نظر تجهیزات برای کاربردهای متفاوت ساخته می شوند. ورودی تابلو، اغلب برق شبکه سراسری است و خروجی آن مصرف کننده.

و در موارد دیگر توسط ژنراتور تامین و برای مصرف کننده انتقال میابد.

این نوع تابلو پر حقیقت یک منبع تغذیه با حفاظت بالا برای دیگر تابلوها محسوب میشود و تقسیم بندی جریان به کمک ادوات و و با در نظر گرفتن سیستم حفاظت و محاسبات اندازه کابل ها و MCB و MCCB تجهیزاتی چون

شمش های مسی صورت می گیرد.

انواع تابلوهای توزیع شامل اندازه گیری، مانور، شالتر، دیماندی، زیرترانسی و نجمیع میباشد..

با توجه به اخذ تاییدیه این شرکت از شرکت توانیر و انجام کلیه تست های لازم توانایی ساخت انواع تابلو های سنجش(اندازه گیری) دیماندی تابلو های عمومی اعم از شالتری ، تجمیع ، زیر ترانسی ، مانور و … را دارد.

خوشحالیم که در کنار ما هستید و از اینکه ما را انتخاب کرده اید سپاسگزاریم.

We are glad that you are with us and thank you for choosing us.

تلفن:۲۴ ۰۲۱۳۶۴۲۸۴۲۰

فکس: ۰۲۱۳۶۴۲۸۴۲۵

جاده خاوران،بعداز پلیس راه شریف آباد،شهرک صنعتی عباس آباد،بلوار خیام،انتهای بلوار،پلاک ۱۲۸

Tel: 9802136428420-24

Fax: 02136428425

no 128,khayam blv,abbas abad industrial city , khavaran highway, Tehran.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد