کل 18068 امروز 0
 • تاریخ : یکشنبه - 9 - بهمن - 1401
 • ساعت :

  معرفی تیم برقآب

  امیر موسى کاظمى

  صاحب امتیاز و مدیر مسئول

  مسعود نیکومنش

  مدیر اجرایى و بازرگانى

  محسن فاتحى

  سردبیر

  سمیه رضاخانى

  مدیر مالى

  محمود عارفى

  تهیه و تنظیم خبر

  زهرا قر هباغى

  تهیه و تنظیم خبر

  صفر رحیمیان

  مسئول بخش خبر

  مبینا رستمی

  مدیر سایت و روابط عمومى

  نیما قیاسى

  طرح جلد و صفحه آرایى

  محمد ثان ىخانى

  عکاس

  برو بالا