۹۲ درصد چاه های کشاورزی بهاباد به کنتور هوشمند مجهز شد

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از تجهیز 92 درصدی چاه های کشاورزی و صنعتی شهرستان بهاباد به کنتور ههوشمند خبر داد.

به گزارش برقاب :در ارتباط با چاه های کشاورزی بهاباد محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در نشست با بهره برداران شهرستان بهاباد با بیان اینکه کشاورزان بهابادی همکاری خوبی در زمینه نصب کنتور هوشمند داشتند، گفت: ۹۲ درصد از چاه های کشاورزی بهاباد و همچنین ۹۲ درصد از چاه های صنعتی این شهرستان به کنتور هوشمند مجهز هستند.

این مقام مسئول  با بیان اینکه مدیریت مصرف آب از سوی کشاورزان لطمه ای به کشاورزی آن ها وارد نمی کند، گفت: منابع آبی استان یزد ضعیف و کم رمق است که اگر مدیریت مصرف در منابع آبی اعمال شود به کشاورزی آسیبی وارد نمی شود .

وی افزود: براساس مصوبه شورای عالی آب باید مصرف آب مدیریت و هم کشاورزی به امکانات روز مجهز شود.

این مقام مسئول  با بیان اینکه مدیریت مصرف آب از سوی کشاورزان لطمه ای به کشاورزی آن ها وارد نمی کند، گفت: منابع آبی استان یزد ضعیف و کم رمق است که اگر مدیریت مصرف در منابع آبی اعمال شود به کشاورزی آسیبی وارد نمی شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که اصلاح و تعدیل پروانه ها یک مرتبه صورت گرفته است، ابراز کرد: اصلاح پروانه ها باتوجه به نیاز سطح زیر کشت کشاورزان و براساس سند ملی آب برآورد می شود.

وی با بیان اینکه سند ملی آب، الگوی مصرف آب در همه نقاط کشور را مشخص می کند، ادامه داد: برای فشار کمتر بر روی بخش کشاورزی،  براساس سند سازگاری با کم آبی استان اعمال برنامه اصلاح و تعدیل چاه های کشاورزی گام به گام و تا سال ۱۴۰۵ انجام می شود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در ادامه با بیان اینکه ۹۵ درصد آب زیرزمینی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، خاطر نشان کرد: در استان یزد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ۶۵۰ میلیون متر مکعب و در بخش صنعت ۷۵ میلیون متر مکعب است،  به همین دلیل مدیریت مصرف و ارتقا روش های آبیاری در بخش کشاورزی بسیار مهم است.

وی در مورد وضعیت منابع آب شهرستان بهاباد خاطر نشان کرد: مطالعات بیلان دشت ها در دست انجام است و در ضمن در نظر است تعدادی موضوعات پژوهشی برای بررسی دقیق منابع آب این منطقه از استان تعریف شود.