۸۰ روستای شهرستان مشهد از تنش آبی دور شدند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: 80 روستای شهرستان مشهد از تنش آبی دور شدند.

۸۰ روستای شهرستان مشهد از تنش آبی دور شدند

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا مشهد؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: درسال ۹۹ که مقرر گردید این شرکت روستاهای شهرستان مشهد را تحت پوشش خود قرار دهد، تعداد ۱۴۰ روستا با تنش آبی مواجه بود و علیرغم اینکه ۴ سال خشکسالی شدید پیاپی می توانست شرایط را برای تامین آب روستاهای شهرستان مشهد خیلی بحرانی تر از آنچه که هست نماید اما با انجام یکسری از اقدامات جهادی   و برنامه ریزی های دقیق و مستمر صورت گرفته، نه تنها بر تعداد روستاهای مواجه با تنش آبی افزوده نشد بلکه با کاهش بیش از ۶۰ درصدی این روستاها در حالا حاضر تعداد آنها به کمتر از ۶۰ روستا کاهش یافته است  و در واقع تعداد ۸۰ روستا از شرایط تنش آبی دور شده است.

به گزارش روابط عمومی آبفا مشهد، حسین اسماعیلیان، اصلاح و توسعه حدود ۷۱ کیلومتر شبکه توزیع آب و حفر و لایروبی بیش از ۴۹ حلقه چاه در حوزه روستاها و فقط در سال گذشته وساماندهی انشعابات غیر مجاز به صورت مستمر و ساخت ۲۸ مخزن ذخیره آب طی سه سال را بخشی از اقدامات انجام شده در خصوص آبرسانی و رفع تنش آبی روستاها بیان کرد.