۸۰ درصد پیشرفت در طرح توسعه پست انتقال برق شهر صدرای شیراز

دکتر مهدی توکلی معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای فارس از اجرای طرح توسعه پست انتقال برق شهر صدرای شیراز خبر داد و اظهار داشت : این طرح با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است و بر اساس برنامه زمانبندی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش برقآب، طرح توسعه پست انتقال برق شهر صدرای شیراز با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است. این طرح با همکاری دکتر مهدی توکلی، معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای فارس، در حال اجرا است و برنامه زمان‌بندی برای بهره‌برداری آن تا پایان سال جاری تعیین شده است.

طرح توسعه پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت صدرا یکی از طرح‌های زیر بنایی در برق منطقه‌ای فارس است. با اجرای این طرح، شهرهای شیراز، مرودشت و صدرا از تاثیرات آن بهره‌مند می‌شوند. هزینه اجرای این طرح بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال است و از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

همچنین، طرح توسعه پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت صدرا شامل افزایش ظرفیت و قابلیت اطمینان بخش کلیدخانه ۲۳۰ کیلوولت است. با تکمیل بخش کلیدخانه و اتصال ترانس و خطوط ۲۳۰ کیلوولت به پست ملک مکان، شیراز به رینگ شمالی کامل دسترسی خواهد داشت. تاکنون، سه کلید این پروژه به بهره‌برداری رسیده است و بقیه قرار است تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.

به‌طور کلی، بیش از ۹۵ درصد تجهیزات این پروژه ساخت داخل کشور است. این امر موجب جلوگیری از خروج ارز از کشور و تقویت خودکفایی در تولید تجهیزات پستهای فشار قوی در ایران است. همچنین، امیدواریم که در آینده، تولید رله‌های حفاظتی نیز در داخل کشور انجام شود، تا بتوانیم به خودکفایی کامل در زمینه تولید تجهیزات پستهای فشار قوی در کشور دست یابیم.