مدیرعامل آبفا شیراز؛

۵/۲۸ میلیون متر مکعب در سال پساببه بخش خصوصی واگذار می شود

مدیر عامل آبفا شیراز: با انعقاد قرارداد سرمایه گذاری میزان 5/28 میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه خانه های فاضلاب صدرا به بخش خصوصی واگذار می شود.

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، بهمن بهروزی گفت: واگذاری پساب تصفیه خانه فاضلاب موجود و آتی الااحداث به سرمایه گذار بخش خصوصی، در مقابل احداث چهار مدول باقی‌مانده تصفیه خانه فاضلاب صدرا در شرق و غرب این شهر به ظرفیت ۵۲ هزار متر مکعب در شبانه روز می باشد.

وی افزود: همچنین در کنار احداث مدول های باقی مانده، اجرای بخشی از خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب نیز در ازای این واگذاری پساب به سرمایه گذار انجام می شود.

بهروزی تصریح کرد: این اقدام در مرحله تجدید آگهی مزایده انتخاب سرمایه گذار می باشد.