۴۳۲ کیلومتر از شبکه آب شرب کرمان بازسازی شد

طی 11ماه نخست سال جاری ،432 کیلومتر از شبکه آب شرب در شهرها و روستاهای استان کرمان بازسازی شد.

۴۳۲ کیلومتر از شبکه آب شرب کرمان بازسازی شد

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان،علیرضا عبدیان مدیرعامل آبفا کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، ۲۰۲ کیلومتر از شبکه آبرسانی در بخش شهری و ۱۲۳ کیلومتر از شبکه توزیع و خطوط انتقال آبرسانی در بخش روستایی در استان کرمان به منظور ارائه خدمت رسانی مطلوبتر به مشترکین توسعه یافت.عبدیان در ادامه جلوگیری از هدررفت آب را از مهمترین برنامه‌ها دانست و اظهار داشت: با هدف کاهش میزان هدر رفت آب ،یکی از اقداماتی که به صورت مداوم در دستور کار شرکت قرار دارد ،بازسازی شبکه و خطوط آبرسانی است و در همین راستا،طی مدت زمان مذکور ،۲۳۹ کیلومتر بازسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال آبرسانی آب شرب در بخش شهری و ۱۹۳ کیلومتر از شبکه های توزیع و خطوط انتقال در بخش روستایی استان کرمان انجام شد.مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان در ادامه گفت: عملکرد توسعه خطوط انتقال در بخش روستایی ۸۲ کیلومتر و در بخش شهری ۴۷ کیلومتر بوده است و در اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب شرب در شهرهای استان ۲۰ کیلومتر و در روستاها ۴۴ کیلومتر انجا شده است.عبدیان در پایان با تاکید بر مدیریت مصرف آب ،تنها راه برای عبور از بحران کم آبی را مدیریت مصرف و صرفه‌جویی دانست و با بیان اینکه در روزهای پایانی سال با افزایش مصرف آب مواجه می شویم، از شهروندان خواست مصرف بهینه آب را در همه فصول سال به ویژه روزهای پایانی سال مد نظر قرار دهند.