معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل:

۴۰ درصد از حجم سدهای استان تاکنون پر شده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: از حجم 582 میلیون مترمکعبی سدهای استان تاکنون 230 میلیون مترمکعب پر شده است که 40 درصد از حجم کل سدها را شامل می شود.

۴۰ درصد از حجم سدهای استان تاکنون پر شده است

به گزارش برقاب، حمید فضایلی با اشاره به اینکه از سال آبی جاری حدود ۲۲۵ میلیون مترمکعب آب به سدهای استان وارد شده است اظهار داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸  درصد، ۴۰ درصد از حجم افزایش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: حجم آب ذخیره شده در پشت سد یامچی بعنوان تامین کننده آب شرب مرکز استان تاکنون حدود ۲۶ میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال تغییر محسوسی را شاهد نیستیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل عنوان کرد: سد سبلان مشگین شهر نیز در حال حاضر حدود ۳۹.۵ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۲ درصد افزایش حجم مواجه است.

فضایلی با اشاره به آخرین وضعیت سدهای ارس و خداآفرین نیز گفت: خوشبختانه سدهای ارس و خداآفرین بعنوان دو سد تاثیرگذار در شمال استان نسبت به سال گذشته با افزایش ذخیره آبی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه فصل تابستان قرار گرفته ایم و شاهد افزایش مصرف در ماههای آتی خواهیم بود، از عموم مردم استان خواستار مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف شد.