عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای منطقه مبارکه…

فروش یک دستگاه آپارتمان ۱۱۶ متری واقع در فولادشهر مزایده شماره ۴۰/۳-۱-۱۴۰۰ نوع فراخوان: مناقصه عمومی – نوع برگزاری : یک مرحله ای اطلاعات بیشتر » استعلام عملیات سکوبندی و پارتیشن بندی آزمایشگاه تصفیه خانه جنوب استعلام شماره ۳۳۵/۲-۴-۹۹ نوع فراخوان: مناقصه عمومی – نوع برگزاری : یک مرحله ای اطلاعات بیشتر » استعلام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای […]

استعلام