مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان:

۳۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان، مهندس مهران امیری گفت: متاسفانه برخی برای سودجویی شخصی اقدام به استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج ارز می‌کنند که خسارات فراوانی برای شرکت ، شبکه‌ برق رسانی و بیت المال به دنبال دارد.

به گزارش برقاب، ۳۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در لرستان کشف و ضبط شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان، مهندس مهران امیری گفت: متاسفانه برخی برای سودجویی شخصی اقدام به استفاده غیر مجاز از دستگاه‌ها می‌کنند که خسارات فراوانی برای شرکت ، شبکه‌ برق رسانی و بیت المال به دنبال دارد.وی ادامه داد: در سال جاری تاکنون ۳۶ دستگاه استخراج ارز غیر مجاز در استان کشف و ضبط شده است.مهندس زاهدی مدیر دفتر حراست شرکت توزیع برق لرستان در پایان بیان کرد: در خصوص نحوه معرفی و پاداشی که به گزارش دهندگان اختصاص می‌یابد سه راه کار وجود دارد که شامل درج اطلاعات مراکز مورد اشاره در سامانه اینترنتی شرکت توانیر، اعلام از طریق سامانه سمات و یا مراجعه حضوری به دفتر حراست شبکه برق محل سکونت خود است که اطلاعات هویتی و مشخصات گزارش دهندگان کاملاً محرمانه حفظ می‌شود و به گزارش‌های منجر به کشف پاداش نقدی تعلق می‌گیرد