با اتمام عملیات اجرایی مخزن سه هزار مترمکعبی تحقق می یابد؛

۳۵۰۰نفر جمعیت روستای شین آباد پیرانشهر از آب شرب پایدار بهره مند شدند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: با اتمام عملیات اجرایی مخزن سه هزار مترمکعبی شین آباد پیرانشهر، سه هزار و 500 نفر جمعیت این روستا از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار می شوند.

برخورداری ۳۵۰۰نفر جمعیت روستای شین آباد پیرانشهر از آب شرب پایدار

به گزارش برقاب، محمداشرفی با بیان اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی این مخزن از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار استف اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه در مرحله نخست برای تامین آب شرب ۳۵۰۰نفر جمعیت خانوار ساکن در این روستا آغاز شد.

وی گفت: در مراحل بعدی این پروژه از طریق تأمین آب از سدسیلوه و تصفیه آن مناطق بیشتری از شهرستان پیرانشهر و حتی روستاهای اطراف آن از آب شرب پایدار بهداشتی برخوردار خواهند شد.

وی افزود: با اتمام کامل این پروژه و تکمیل مراحل آن، مشکل تامین آب شهرستان پیرانشهر برای سالهای آینده بطور کامل رفع خواهد شد.