337 انشعاب آب در خواف بازسازی و تعویض شد

رئیس اداره مشترکین امور آب و فاضلاب شهرستان خواف گفت:باانجام پیمایش مشترکین آب در شش ماهه نخست امسال337 انشعاب بازسازی و تعویض شد. فریدون یاربی  اظهار داشت:با تلاش همکاران بازسازی انشعاب 21 ففره،تعویض کنتور 316 فقره،و خدمات پس از فروش به مشترکین آب 774 مورد انجام شده است. وی افزود:فروش انشعاب در بخش شهری 574 […]

رئیس اداره مشترکین امور آب و فاضلاب شهرستان خواف گفت:باانجام پیمایش مشترکین آب در شش ماهه نخست امسال337 انشعاب بازسازی و تعویض شد.

فریدون یاربی  اظهار داشت:با تلاش همکاران بازسازی انشعاب 21 ففره،تعویض کنتور 316 فقره،و خدمات پس از فروش به مشترکین آب 774 مورد انجام شده است.

وی افزود:فروش انشعاب در بخش شهری 574 فقره و در بخش روستایی291 فقره بوده است که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

یاربی در خصوص شناسایی انشعابات غیرمجاز نیز درپایان اعلام کرد:55فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و به مجاز تبدیل و همچنین 47 فقره شناسای و قطع گردیده است.