با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال؛

۳۲۰ خانوار در هماشهر و پاریز سیرجان از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند

اجرای شبکه آبرسانی 320 خانوار در هماشهر و پاریز سیرجان از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان؛علیرضا عبدیان مدیرعامل این شرکت گفت:

به گزارش برقاب،با اجرای شبکه آبرسانی ۳۲۰ خانوار در هماشهر و پاریز سیرجان از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان؛علیرضا عبدیان مدیرعامل این شرکت گفت: به منظور تامین آب شرب ساکنین در شهرک بنیاد مسکن هماشهر سیرجان (فاز هفتم) با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و با اجرای ۲ کیلومتر شبکه آبرسانی ،۲۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.عبدیان در ادامه افزود: در شهرک حسن آباد پاریز نیز با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال و اجرای ۱۲۰۰ متر شبکه آبرسانی،۱۲۰ واحد با ۴۰۰ نفر جمعیت از آب شرب پایدار برخوردار شدند.مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان با اشاره به فرا رسیدن ایام خانه تکانی سال جدید گفت: با توجه به اینکه در فرهنگ مردم شریف ایران عزیز خانه تکانی و غبار روبی منازل در روزهای پایانی سال قدمتی دیرینه دارد ، بی شک مصرف آب در اواسط و پایان اسفند ماه افزایش می یابد که شایسته است شهروندان فهیم و قدرشناس استان ، با در نظر گرفتن ساعات پرمصرف آب ، اصول صرفه جویی و بهینه سازی مصارف را مد نظر قرار داده و در استفاده از آب که از موهبت های بی نظیر خداوند می باشد، صرفه جویی کنند